Logo
11 maja 1573 roku Henryk Walezy został pierwszym elekcyjnym królem Polski

wikipedia.org

11 maja 2016 19:42

11 maja 1573 roku prymas Uchański nominował na króla Polski Henryka Walezego. Tym samym Walezy został pierwszym elekcyjnym królem Rzeczypospolitej. Jego koronacja odbyła się 21 lutego 1574 roku.

Henryk Walezy urodził się 1551 roku w Fontainebleau. Starając się o polski tron musiał uznać m.in. artykuły henrykowskie. Gwarantowały one szlachcie zachowanie przywilejów, król nie mógł dziedziczyć tronu, musiał zwoływać sejm walny co dwa lata na sześć tygodni. Artykuły henrykowskie określały też zasady ustroju i prawa Rzeczypospolitej.

Walezy musiał również złożyć osobiste zobowiązania, czyli tzw. pacta conventa. Zobowiązał się on m.in. do spłaty długów Zygmunta Augusta, kształcenia w Paryżu stu polskich szlachciców na swój koszt, odrestaurowania Akademii Krakowskiej itd.

W czerwcu 1574 roku Walezy opuścił Wawel uciekł do Francji.

 

MPa

Za: wikipedia.org