Logo
500 plus: Świadczenie poza zasięgiem komornika. Są nowe przepisy

21 sierpnia 2016 10:57

Jak wynika z nowelizacji prawa rodzinnego, świadczenie z programu 500 plus nie będzie wpływać na wysokość alimentów, nie zajmie go też komornik. Dla osób otrzymujących świadczenia niepodlegające egzekucji będą specjalne subkonta, do których komornicy nie mają dostępu. Nowe przepisy weszły w życie w sobotę.

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że świadczenia na dzieci nie mogą wpływać na wysokość alimentów. Chodzi m.in. o świadczenia wychowawcze, świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne oraz inne środki pieniężne przysługujące na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Ustawa doprecyzowuje, że świadczenia z programu 500 plus nie podlegają egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego. Choć w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci są zapisy mające na celu wyłączenie świadczenia spod egzekucji, mogą one być nieskuteczne w przypadku prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego, który zajęty jest przez komornika, ponieważ komornik nie wie, jakie środki znajdują się na zajętym rachunku oraz skąd one pochodzą. Warunkiem uruchomienia rachunku rodzinnego będzie przedłożenie bankowi bądź kasie zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające świadczenia i zawierającego numery rachunków bankowych, z których te świadczenia są wypłacane. 

Natalia Wiślińska

Źródło: TVP Info