Logo
60% Europejczyków uważa, że uchodźcy zwiększają ryzyko terroryzmu

12 września 2016 20:56

Z badań przeprowadzonych przez amerykański instytut Pew Research na temat uchodźców wynika, że niechęć do imigrantów na różnych płaszczyznach rośnie, a najbardziej widoczna jest wśród społeczeństwa polskiego i węgierskiego.

Ankietowani musieli odpowiedzieć na parę pytań. Jednym z nich było „czy uważają, że obecność imigrantów wpływa na wzrost zagrożenia terrorystycznego”. Przepytano obywateli kilkunastu krajów Europy. Najwięcej, bo aż 76% uzyskały Węgry, potem Polska. Średnim wynikiem okazało się dokładni 59%. Inną podniesioną kwestią  było „czy imigranci są obciążeniem z uwagi na zabieranie pracy i zasiłków obywatelom”. Twierdząco odpowiedziało 82% Węgrów i 75% Polaków. Okazało się, że w tej kwestii Europejczycy są podzieleni pół na pól.

KD

Za:euroislm.pl