Logo
65. rocznica śmierci "Roja"

False

6 maja 2016 07:44

13 kwietnia 1951 w walce z komunistami poległ st. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz "Rój".

Mieczysław Dziemieszkiewicz "Rój" był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). Działał w polskim podziemiu antykomunistycznym na północnym Mazowszu. Urodzony w  25 stycznia 1925 w Zagrobach. W 1939 roku ukończył szkołę powszechną w Różanie. Do podziemia antykomunistycznego wstąpił w 1945 roku. Trafił do oddziału por. Mariana Kraśniewskiego „Burzy”, przybierając pseudonim „Rój”. W 1948 został awansowany do stopnia starszego sierżanta. 

Mieczysław Dziemieszkiewicz "Rój" zginął w trakcie próby przedarcia się z podwładnym Bronisławem Gniazdowskim, ps. Mazur, przez obławę 270 żołnierzy z I Brygady Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW) oraz nieustalonej liczby funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (UBP) i Milicji Obywatelskiej (MO). Do śmierci "Roja" przyczyniła się kobieta, którą kochał. UB przetrzymujące jej rodziców, szantażem zmusiło ją do zdradzenia Dziemieszkiewicza. 

W chwili śmierci miał 26 lat. 


C.