Logo
71 proc. Polaków boi się uchodźców

fot. Wikimedia Commons

19 lipca 2016 10:18

Według badania amerykańskiego Pew Research Center, prawie 71 proc. Polaków uważa, że przybycie uchodźców wiąże się ze zwiększeniem zagrożenia terrorystycznego. Większy wskaźnik odnotowano tylko na Węgrzech (76 proc.).

Badanie przeprowadzono w 10 dużych krajach Unii Europejskiej. Respondenci odpowiadali na pytania związane z masową migracją uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. 

Co ciekawe, najmniesze obawy przed wzrostem zagrożenia terrorystycznego wraz z napływem uchodźców wyrażają Francuzi (46 proc.). 

Autorzy pytań podkreślają, że wizerunek imigrantów często zależy od podejścia społeczeństwa do islamu i muzułmanów. 60 proc. Polaków uważa, że w ich kraju wyznawcy religii mahometańskiej nie mają dobrego zdania, a 25 proc. respondentów podziela te opinie. 

Drugą największą przyczyną niechęci wobec uchodźców są kwestie pieniężne. Chodzi tutaj o dostęp do świadczeń socjalnych i konkurencję na rynku pracy. Znowu największe obawy są na Węgrzech (82 proc.) oraz w Polsce (75 proc.). Przeciwnego zdania są Niemcy oraz Szwedzi (odpowiednio 31 i 32 proc.). 

Najmniejszy niepokój budzi możliwy wzrost przestępczości po przyjęciu uchodźców. Tylko 13 proc. Polaków uważa, że taki scenariusz miałby miejsce. 

 

źródło: dw.de

N.