Logo
74. rocznica utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych

20 września 2016 10:43

Dziś mija 74. rocznica utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych. Powstały one 20 września 1942 roku z połączenia kilku organizacji podziemia narodowego. Narodowe Siły Zbrojne były drugą pod względem liczebności formacją wojskową Polskiego Państwa Podziemnego. W 1944 roku liczyły około 90 tysięcy żołnierzy.

Powołane 20 września 1942 roku Narodowe Siły Zbrojne powstały z połączenia kilku organizacji podziemia narodowego: części Narodowej Organizacji Wojskowej, Związku Jaszczurczego, Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej i innych. Żołnierze NSZ walczyli zarówno z niemieckim, jak i sowieckim okupantem. Osoby przynależące do NSZ opierały swoją działalność na etyce katolickiej oraz myśli narodowej Romana Dmowskiego. 

Główne cele programowe NSZ zostały sformułowane w Deklaracji Narodowych Sił Zbrojnych z lutego 1943. Należały do nich przede wszystkim: walka o niepodległość Polski i jej odbudowę z granicą wschodnią sprzed 1939 (ustaloną na mocy traktatu ryskiego z 1921), a zachodnią na linii rzek Odry i Nysy Łużyckiej (tzw. koncepcja marszu na zachód), przebudowa systemu sprawowania władzy (wzmocnienie pozycji prezydenta i senatu w celu przeciwdziałania chaosowi parlamentarnemu), decentralizacja organów administracji w celu rozwinięcia samorządów, wzmocnienie pozycji rodziny w społeczeństwie, a także edukacja oparta na katolickich zasadach etycznych, utworzenie tzw. Katolickiego Państwa Polskiego, armii narodowej do obrony wspólnoty narodowej przed totalizmami niemieckim i sowieckim i państwa katolickiego oraz ograniczona reforma rolna i oparcie gospodarki państwa na własności prywatnej. 

W okresie PRL przyznanie się do członkostwa w NSZ było niemal jednoznaczne z wyrokiem więzienia.

NW

Źródło: onet.pl,  wikipedia.pl