Logo
Amnesty International krytykuje wypowiedź Ziobry. "Żadne naciski nie powinny mieć miejsca"

13 sierpnia 2016 18:16

Organizacja Amnesty International skrytykowała wypowiedź ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, w której zakwestionował on działania Rzecznika Praw Obywatelskich i opinię przedstawioną w sprawie usługi zleconej przez Fundację LGBT Business Forum.

Wypowiedź Zbigniewa Ziobry i oświadczenie Amnesty International dotyczy sytuacji, w której pracownik drukarni odmówił wykonania usługi zleconej przez fundację LGBT, przez co sąd skazał go na 200 złotych grzywny.Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar napisał list, w którym przekonywał, że odmowa pracownika drukarni była aktem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Zbigniew Ziobro powiedział później, że taki wyrok jest niebezpiecznym precedensem. Przyjmując początkowo zlecenie od Fundacji LGBT Business Forum, pracownik drukarni nie pytał o orientację seksualną klientów, ani tym bardziej nie uzależniał od niej usługi, co rzeczywiście mogłoby być przejawem dyskryminacji. Zrezygnował ze zlecenia dopiero, gdy zorientował się, że treści promowane w materiałach, które ma drukować, stoją w sprzeczności z jego sumieniem, światopoglądem i przekonaniami (...) Wolność sumienia jest jedną z ważniejszych. Dlatego spodziewam się, że wesprze mnie Pan w staraniach o to, żeby łódzki sąd respektował ją w odniesieniu do pracownika drukarni – powiedział Zbigniew Ziobro.

Amnesty International podkreśliła, że Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności człowieka i jest w swojej działalności niezawisły i niezależny od innych organów państwowych, co zagwarantowano w Konstytucji RP, w związku z czym, żadne naciski, szczególnie ze strony władzy wykonawczej, nie powinny mieć miejsca.

Sprawa jest przedmiotem postępowania przed Sądem Rejonowym w Łodzi.

Natalia Wiślińska

Źródło: telewizjarepublika.pl