Logo
Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu PKB Polski

5 października 2016 12:37

Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski w 2016 roku z 3,7 do 3,2 proc. W 2017 roku wskaźnik wzrostu ma wynieść 3,4 proc. 

Według prognoz Banku Światowego, z powodu osłabienia inwestycji wzrost Produktu Krajowego Brutto wyniesienie w latach 2016, 2017 i 2018 odpowiednio: 3,2 proc., 3,4 proc. oraz 3,5 proc. Kolejne lata mają przynieść wynik lepszy niż bieżący, ponieważ spodziewany jest wzrost konsumpcji prywatnej oraz odbicie w inwestycjach finansowanych środkami publicznymi. Bank Światowy prognozuje, że spadek nakładów brutto na środki trwałe wyniesie 2,7 proc. w tym roku, po czym nastąpi wzrost o 2,6 proc. w 2017 r. i 3,5 proc. w 2018 r. Według tej instytucji, polski eksport wzrośnie w tych latach odpowiednio o: 5,2 proc., 5 proc. i 4,1proc., zaś import odnotuje wzrost o: 5,1 proc., 4,6 proc. i 3,9proc.

W tym roku w Polsce spodziewana jest deflacja na poziomie 0,6proc., natomiast przyszły rok powinien przynieść inflację na poziomie 1,3 proc. Na 2017 r. prognozowane jest 2,3 proc. inflacji. Bank Światowy podał też, że według jego prognoz deficyt fiskalny Polski wyniesie 2,1proc. PKB w 2016 r., 2,9 proc. PKB w 2017 r. i wzrośnie do 3,4 proc. PKB w 2018 r. Natomiast dług publiczny ma sięgnąć odpowiednio: 52,5 proc. PKB w tym roku 52,3 proc/ PKB w 2017 r. i 52,2 proc. PKB w 2018 r.

NW

Źródło: wprost.pl