Logo
Beata Szydło na Szczycie Humanitarnym

www.commons.wikimedia.pl

22 maja 2016 08:58

Rafał Bochenek, rzecznik rządu poinformował, że: „Premier Beata Szydło leci dziś do Stambułu na pierwszy Światowy Szczyt Humanitarny ONZ. Polska będzie popierała te rozwiązania, które będą miały na celu wspieranie praw człowieka na forum międzynarodowym”.

„W trakcie tego szczytu będą przyjęte rozwiązania systemowe i polityczne co do współpracy na przyszłość w zakresie pomocy dla ludzi, którzy tego najbardziej potrzebują w związku z klęskami żywiołowymi i kataklizmami wojennymi. Polska będzie wspierała wszelkie postanowienia, deklaracje, które zapadną na szczycie dotyczące wsparcia humanitarnego dla społeczności w miejscach, gdzie jest ono najbardziej konieczne. Będzie popierała też powstanie rozwiązań instytucjonalnych mających na celu rozwiązywanie kryzysów humanitarnych. Polska będzie popierała te rozwiązania, które będą miały na celu wspieranie praw człowieka na forum międzynarodowym”- komentuje Bochenek.

Na pytanie, czy Polska podejmie jakiekolwiek zobowiązania finansowe. Rzecznik zadeklarował, że na szczycie nikt nie będzie się do tego zobowiązywał. To nie jest szczyt donatorów. „To spotkanie liderów państw ma doprowadzić do wypracowania płaszczyzny współpracy między krajami”- odparł.

paw

Źródło: www.rmf24.pl