Logo
Białoruska pisarka: Polacy mordowali Żydów

3 lipca 2016 17:47

Swiatłana Aleksijewicz, białoruska pisarka i laureatka nagrody Nobla stwierdziła ostatnio, że Polacy mordowali Żydów na potęgę.

„Wiecie, co robiła Polska z Żydami? Jeden z moich znajomych polskich dziennikarzy napisał, co Polacy robili z Żydami. Polacy najgorzej ze wszystkich traktowali Żydów. Księża wprost na kazaniach mówili: zabij Żyda” – oznajmiła Aleksijewicz na spotkaniu w Nowym Jorku. Jej słowa spotkały się z natychmiastową reakcją MSZ, który próbował sprostować tą sytuację. „Tego rodzaju stwierdzenia nie mają pokrycia w faktach i są wybitnie niesprawiedliwe oraz krzywdzące dla Narodu Polskiego. Chciałbym przypomnieć, że podczas II wojny światowej karą wymierzaną przez okupacyjne władze niemieckie dla tysięcy Polaków, w tym wielu polskich bohaterskich duchownych ratujących Żydów, była kara śmierci” – napisano. Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom również wyraziła swój sprzeciw dla pomówień Białorusinki. Został  napisany list otwarty, w którym zawarto sprzeciw dla jej oskarżeń.

KD

Za:parezja.pl