Logo
Białoruskie władze znów wyrzuciły polskiego księdza

forsal.pl

16 maja 2016 18:04

Polski ksiądz Andrzej Stopyra zwrócił się do władz białoruskich z prośbą o przedłużenie pozwolenia na sprawowanie posługi kapłańskiej na Białorusi, jednak go nie otrzymał. Przyczyny odmowy nie są znane. Polski kapłan jest szczególnie zasłużony dla lokalnych wiernych. Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja.

Władze Białorusi niejednokrotnie w przeszłości wyrzuciły ze swego terytorium księży z Polski, których aktywność im się nie podobała. Przypadek księdza Stopyry jest jednak o tyle znaczący, że duchowny niezwykle zasłużył się dla lokalnych wiernych. Posługiwał w Brzozówce od początku odrodzenia na tamtych ziemiach Kościoła, był też dziekanem dekanatu nowogródzkiego, do którego należy jego parafia. "25 lat ksiądz Andrzej poświęcił odbudowie kilku kościołów, wybudował świątynię w Brzozówce, wychował całe pokolenie wiernych. A dzisiaj jest wypędzany. Podle, zuchwale" - komentuje bp grodzieński Aleksander Kaszkiewicz.

 

 

 

NPo

Za: http://www.kresy.pl/