Logo
BOR ogłasza rekrutację i zachęca spotem. To im się udało! [WIDEO]

2 stycznia 2017 20:11

Biuro Ochrony Rządu zachęca do wzięcia udziału w rekrutacji. W tym celu wyemitowało spot, na którym przedstawia codzienną pracę funkcjonariuszy na służbie. Kto może liczyć na angaż?

jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w obecnym kształcie działająca w Polsce od 2001 r., wykonująca zadania z zakresu ochrony osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes państwa. Służbę w BOR może pełnić osoba posiadająca obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, niekarana za popełnienie przestępstwa, korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacji uzbrojonej i gotowa podporządkować się dyscyplinie służbowej. Osoba zgłaszająca się, po pozytywnym przejściu procedury rekrutacyjnej, mianowana zostaje funkcjonariuszem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Po tym okresie i uzyskaniu pozytywnej opinii zostaje mianowana funkcjonariuszem w służbie stałej. Preferuje się, by kandydaci na funkcjonariuszy posiadali specjalistyczne umiejętności przydatne w służbie, uprawiali sporty walki, wodne, samochodowe oraz strzelectwo, znali języki obce.

PJ
Źródło: BOR