Logo
Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza Ślipko zaprasza!

8 maja 2016 08:13

Już w najbliższy piątek tj. 13.05.2016r. o godz. 11.00 w Krakowie Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum w Krakowie oficjalnie otworzy Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza Ślipko SJ.  Uroczystość będzie połączona z VI Ogólnopolskim Konwersatorium organizowanym wspólnie z sekcją etyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z cyklu: „Etyka chrześcijańska wobec życia i śmierci”.

Tadeusz Tomasz Ślipko był polskim księdzem katolickim, jezuitą i profesorem nauk humanistycznych, filozofem specjalizującym się w zagadnieniach etycznych: z zakresu etyki szczegółowej zajmował się zwłaszcza problematyką bioetyki, ekologii, inżynierii genetycznej oraz diagnostyki prenatalnej. Zarysował też elementy etyki szczegółowych społeczności naturalnych, od małżeństwa i rodziny poczynając, kończąc na moralności życia międzynarodowego, zagadnień pokoju i wojny.

Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza Ślipko będzie odpowiedzialne za popularyzację zagadnień etyki chrześcijańskiej filozofa jak również podejmowanie ważnych i aktualnych tematów etycznych odnoszących się do bieżących problemów społeczno- politycznych, oraz angażowanie młodych ludzi (gimnazja, szkoły ponad gimnazjalne) w kształtowanie w sobie postaw etycznych, które cechują młodych chrześcijan.

Wstęp na uroczystości jest bezpłatny a organizatorzy serdecznie zapraszają!

paw