Logo
Chcą edukować posłankę .Nowoczesnej! "Reprezentantowi narodu, wypada wiedzieć za co i przez kogo byli mordowani"!

fot. nowoczesna.org

25 stycznia 2017 16:28

Członkowie Stowarzyszenia Głos Bohatera przygotowali list do posłanki Joanny Scheuring-Wielgus, w którym wyrażają ubolewanie z powodu słów, jakie zostały użyte w stosunku do żołnierzy Podziemia Niepodległościowego na przerwanym spotkaniu w jednym z toruńskich szkół. Jak piszą: "Reprezentantowi narodu, wypada wiedzieć za co, przez kogo i w jakich okolicznościach, mordowani byli najwierniejsi synowie Ojczyzny". List opublikowali na Facebook'u.

"Jako członkom Stowarzyszenia zajmującego się propagowaniem wiedzy na temat żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, było nam niezmiernie przykro słyszeć sformułowania pod adresem Żołnierzy Niezłomnych, które zostały użyte przez Panią oraz towarzyszącą zdarzeniu młodzież na spotkaniu w toruńskim liceum" – czytamy w liście.

"Nazywanie członków antykomunistycznego, niepodległościowego ruchu, którzy nawet za cenę życia stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu ZSRR, mianem "zbrodniarzy" oraz "faszystów", jest skandalicznym przykładem niewiedzy i powielania komunistycznych kłamstw, które nigdy nie powinny wydobyć się z ust posła na Sejm Rzeczypospolitej. Jako reprezentantowi narodu, wypada wiedzieć za co, przez kogo i w jakich okolicznościach, mordowani byli najwierniejsi synowie Ojczyzny" – podkreślają.

"W związku z tym, że działalność naszego Stowarzyszenia ma charakter edukacyjny, przesyłamy dwa filmy z serii "Głos Bohatera", które przybliżą kontekst, życiorysy oraz cele, za które walczyli i umierali Żołnierze Wyklęci. Zachęcamy również, by podzielić się materiałami z młodzieżą, która przyszła na spotkanie pod Pani opieką. W przyszłości prosimy nie indoktrynować młodych ludzi kłamstwem a rzetelną wiedzą historyczną. Nadesłany przez nas materiał dotyczy mjr. Bolesława Kowalskiego ps."Wicher", żołnierza gen. Franciszka Kleeberga, który wczoraj obchodził 100. rocznicę urodzin oraz mjr. Zbigniewa Matysiaka ps."Kowboj", jednego z ostatnich żyjących podkomendnych mjr. Hieronima Dekutowskiego "Zapory" – piszą członkowie Stowarzyszenie Głos Bohatera.

"Mamy głęboką nadzieję, że rzetelna edukacja w zakresie pojęcia "Żołnierze Niezłomni" pozwoli na zrewidowanie poglądów i przyznanie się do błędu. W tej sytuacji właściwym gestem byłoby również wystosowanie przeprosin, skierowanych w stronę żyjących żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, których Pani wypowiedź dotknęła w szczególny sposób" – sugerują kończąc list.

Stowarzyszenie Głos Bohatera zajmuje się nagrywaniem wywiadów z żołnierzami Podziemia Niepodległościowego. W opublikowanych do tej pory wywiadach nie omijają trudnych tematów związanych z okresem II wojny światowej i powojennych realiów życia w PRL. W ostatnim czasie włączyli się również w akcję społeczną "GermanDeathCamps", do którego nakręcili spot, chętnie udostępniany przez internautów.

Źródło: Głos Bohatera/Facebook