Logo
Donald Tusk zapowiada zniesienie wiz dla Ukraińców

25 listopada 2016 21:49

Donald Tusk na trwającym szczycie Unia Europejska-Ukraina zapowiedział plan zniesienia wiz dla obywateli Ukrainy. Jedyny sprzeciw wyrazili Węgrzy.

„Przez ostatnie lata obserwowaliśmy na Ukrainie nowych trendów, polegających na demokratycznych przemianach, uzdrawianiu ekonomii, okupionym trudnymi, wymagającymi nierzadko trudnych reform. Dodatkowe wsparcie europejskiego powinno pomóc Ukrainie w dalszym budowaniu i umacnianiu ścieżki demokracji” – mówił Donald Tusk. Według niego kraj ten spełnia wszystkie wymogi UE w kwestii ruchu bezwizowego. Zostało już wpracowana porozumienie, na mocy którego Ukraińcy będą mogli poruszać się przez 3 miesiące bez wizy po krajach strefy Schengen oraz Szwajcarii i Irlandii. Sceptyczni wobec pomysłu są Wielka Brytania, Irlandia i Węgrzy, przy czym ci ostatni już zapowiedzieli, że nie poprą wprowadzenia tego planu.

KD

Za:telewizjarepublika.pl