Logo
Duda w Nowym Jorku: Unia niepotrzebnie mnoży zakazy tworzone przez biurokrację

20 września 2016 09:33

Podczas sesji ONZ ws. dużych ruchów uchodźców i migrantóww w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda odniósł się do funkcjonowania Unii Europejskiej. Prezydent wskazał, że potrzebne są zmiany w UE w kierunku luźniejszego związku państw zachowujących narodową suwerenność.

Podczas spotkania z dziennikarzami Andrzej Duda podkreślił, że Unia powinna stać się bardziej przyjazna dla obywateli. Zamiast nieść wolność, niesie opresyjność. Unia niepotrzebnie mnoży zakazy, tworzone przez biurokrację – stwierdził Duda. Prezydent podkreślił, że Polska jest krajem mocno zakorzenionym w Europie i polskie społeczeństwo popiera członkostwo w UE w większym stopniu niż społeczeństwa państw Europy Zachodniej. Pamiętamy czasy, gdy Polska była krajem zamkniętym, kiedy nie miała wolności. Moje pokolenie rozumie, że Unia Europejska oznacza wolność, swobodę przemieszczania się, wyboru miejsca pracy itd. Dlatego poparcie dla naszego członkostwa w Unii jest nadal ogromne – powiedział Duda.

Wskazał jednocześnie, że model integracji europejskiej forsowany przez kierownictwo UE albo najsilniejsze europejskie mocarstwa wywołuje skutek odwrotny do zamierzonego. Unia powinna być związkiem wolnych narodów i równych państw. To jest klucz do tego, aby Europa przyszłości była bardziej atrakcyjna –powiedział Duda podkreślając, że aby tak się stało, potrzebne jest uznanie wzajemnych interesów i racji wszystkich krajów, tymczasem obecnie politykę UE dyktują jej największe mocarstwa.

NW

Źródło: wprost.pl