Logo
Duńska szkoła segreguje uczniów według pochodzenia

9 września 2016 13:52

Gimnazjum w Tilst niedaleko Aarhus przydziela uczniów do klas zależnie od tego, czy ich nazwisko „brzmi po duńsku”, czy nie. Związki nauczycielstwa i uczniowskie wyraziły zrozumienie dla decyzji dyrekcji szkoły. Dyrektor podkreślił swoje dobre intencje. 

W gimnazjum w Tilst liczba przyjmowanych do niego uczniów cudzoziemskiego pochodzenia wzrosła od 2007 roku z 25 do 80 proc. W tym roku szkolnym gimnazjum utworzyło siedem nowych klas. W trzech z nich dyrektor nałożył szlaban – ograniczył liczbę cudzoziemskich uczniów do 50 procent. W czterech pozostałych nowych klasach wszyscy uczniowie pochodzą z rodzin imigrantów. 

Wobec szkoły posypały się zarzuty rasizmu. Jej dyrektor Yago Bundgaard wyjaśnia swoją decyzję pragmatycznie. Obydwie grupy muszą być wystarczające duże, jeżeli chcemy doprowadzić w klasie rzeczywiście do integracji uczniów – argumentował Bundgaard. Rozwiązanie, jakie przyjęła jego szkoła jest „najmniejszym złem”. Kryterium przydzielenia uczniów do grupy „imigrantów” lub „rdzennych Duńczyków” było brzmienie nazwiska. 

NW

Źródło: TVP Info