Logo
Dziennikarze będą pracowali w Sejmie według starych zasad! Oficjalny komunikat

sejm.gov.pl

20 grudnia 2016 10:24

Na stronie sejmowej pojawił się komunikat prasowy odnośnie organizacji pracy mediów w budynku parlamentu. Zgodnie z nim, dziennikarze będą pracowali według starych zasad.

"Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, z dniem dzisiejszym przestają obowiązywać ogłoszone ostatnio zmiany w dostępie dziennikarzy do budynków Sejmu RP" - czytamy.

"Nie zmieniają się także zasady dotyczące organizacji pracy i poruszania się dziennikarzy w  budynkach Sejmu i Senatu". 

Oznacza to, że wszystko pozostanie tak, jak dotychczas. 

"Intencją zmian, które wywołały sprzeciw, było przede wszystkim usprawnienie pracy sprawozdawców parlamentarnych i zadbanie o jasne reguły współpracy pomiędzy nimi a posłami i senatorami, na wzór tych, które obowiązują w wielu innych parlamentach europejskich. Temu właśnie ma  m.in. służyć planowane utworzenie Centrum Medialnego, oferującego nowoczesne zaplecze techniczne i udogodnienia dla przedstawicieli środków masowego przekazu, obsługujących medialnie prace parlamentarne" - czytamy dalej.

"Powstanie Centrum siłą rzeczy będzie się w przyszłości wiązać z dostosowaniem reguł obowiązujących sprawozdawców sejmowych do udoskonalonych warunków ich pracy. Pragniemy jednak zapewnić, iż zmiany te nie zostaną wprowadzone bez szerokich konsultacji i uzgodnień z samymi dziennikarzami".

 

źródło: sejm.gov.pl

N.