Logo
Dziś 77. rocznica "IV rozbioru Polski" czy agresji ZSRR na Polskę

17 września 2016 08:51

17 września 1939 roku ZSRR bez wypowiedzenia wojny wbija nóż w plecy Polsce, prowadzącej wojnę z III Rzeszą. "IV rozbiór Polski" staje się faktem. Jeszcze w kwietniu, sztaby francuski i angielski ustaliły, że "los Polski będzie zależał nie od wyników początkowych zmagań, lecz od ostatecznego rezultatu wojny".

W przeddzień agresji ambasador niemiecki w Moskwie Friedrich-Werner von der Schulenburg spotkał się z Mołotowem, gdzie interweniował w sprawie podjęcia natychmiastowego uderzenia na Polskę. O 3.00 w nocy 17 września na biurko ambasadora Grzybowskiego trafia nota dyplomatyczna, w której strona rosyjska oświadcza, że ucieczka rządu polskiego, rozpad państwa polskiego skłania ZSRR do "ochrony mienia i życia zamieszkujących na terenach polskich Ukraińców i Białorusinów oraz uwalniania ludu polskiego od wojny". Nasz ambasador odmawia przyjęcia noty i żąda wiz wyjazdowych dla polskich dyplomatów.

"To, że armie rosyjskie musiały stanąć na tej linii było jasne i niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo grożące Rosji ze strony nazistowskich Niemiec. W każdym razie linia jest tam i został utworzony front wschodni, którego nazistowskie Niemcy nie ośmielą się napaść" - mówił Winston Churchill 1 października 1939 roku w przemówieniu radiowym.

Radzieccy dowódcy wojskowi wzywali ludność cywilną do mordów i przemocy, dowódca Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej w jednej z odezw napisał:„Bronią, kosami, widłami i siekierami bij swoich odwiecznych wrogów – polskich panów”.

Paweł Jaworski
Źródło: Sławomir Dębski, Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941, Andrzej Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Norman Davies, Boże Igrzysko. Historia Polski.