Logo
Film szkalujący Żołnierzy Wyklętych? Dla polskiego rządu to nie problem

24 lipca 2016 15:50

Posłowie Kukiz’15 oraz Stowarzyszenie Endecja złożyło interpelację do Ministra Skarbu Państwa na temat filmu telewizji białoruskiej Biełsat TV pod tytułem „Siaroża”, który zdaniem  posłów przedstawia fałszywe informacje na temat Żołnierzy Wyklętych.

„Z tezą tą nie zgadzają się liczni historycy, zaprzeczając czarno-białej wizji reżysera i podkreślając złożoność postaw i zachowań tamtejszej ludności, współpracującej z UB i NKWD oraz współuczestniczącej w antypolskich działaniach. Niestety ich opinia nie znalazła miejsca w wyprodukowanym filmie. Czy Pan Minister dostrzega kolizję zawartości merytorycznej wspomnianych wyżej produkcji filmowych z polityką historyczną polskiego rządu? Jakie kroki zamierza podjąć Ministerstwo, aby ten problem wyeliminować?”stwierdzili twórcy interpelacji. Nie zgadzają się oni z kreowaną w taki sposób wizją polskiego podziemia antykomunistycznego po wojnie. W odpowiedzi Ministerstwo w porozumieniu z TVP S.A. zaznaczyło, że „ film odpowiada wszelkim zasadom rzetelności dziennikarskiej, pokazuje problem z wielu stron i jego rozmaite uwarunkowania i nie ma żadnych przesłanek, aby uznać go za sprzeczny z polityką historyczną państwa polskiego, bądź naruszający jakiekolwiek standardy. Buduje on pozytywne relacje polsko – białoruskie. Jest zgodny z linią polskiej polityki zagranicznej i nie wskazuje podstaw merytorycznych do wyciągania wobec kogokolwiek jakichkolwiek konsekwencji”.

KD

Za:kresy.pl