Logo
Grupa Wyszehradzka solidarnie przeciwko imigrantom

polskieradio.pl

9 czerwca 2016 09:47

 

Podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Pradze kraje do niej należące przyjęły deklarację, w której wyrażają swój ostry sprzeciw wobec przymusowej relokacji tzw. uchodźców forsowanej przez UE.

Zdaniem sygnatariuszy deklaracji tj. premierów Polski, Czech, Słowacji i Węgier rozwiązania proponowane przez Unię Europejską ws. rozwiązania kryzysu migracyjnego nie dość, że w rzeczywistości po prostu nie zadziałają to jeszcze stają się czynnikiem konfliktogennym pomiędzy państwami członkowskimi.

Przywódcy państw należący do Grupy Wyszehradzkiej zgodnie skrytykowali zaproponowaną w maju przez Komisję Europejską reformę tzw. systemu dublińskiego, czyli zasad udzielania azylu w UE a w szczególości system kar dla tych państw, które nie podporządkują się woli europejskich dygnitarzy i nie przyjmą tzw. uchodźców.

W przyjętej deklaracji zaapelowano również by ze zjawiskiem masowej migacji walczyć u jej źródła tj. w Syrii, Iraku czy Libii, nie zaś w Europie.

C.

 

za:gosc.pl