Logo
Halloween zakazane w Rosji?

29 października 2016 12:44

Środowiska prawosławne związane z roysyjską cerkwią nie zamierzają dłużej tolerować Halloween. Według nich to "święto" nawiązuje do okultyzmu.

 Stanowisko oskarżycieli opiera się na tym, że Halloween stanowiące swoistą formę kultu, powinno byc reprezentowane przez legalną organizacje, biorącą na siebie odpowiedzialność za praktyki w ramach tego obrządku. Prawnik Jarosław Michajłow (główny oskarżyciel), podkreśla, że organizacja zrzeszające wyznawców Halloween nie istatnieje, zatem kult i praktyki w ramach tego rytuału są niekontrolowane i rozpowszechniają się samopas. 

Halloween mocno sprzeciwia się także cerkwi prawosławna. Wierni i duchowni tłumaczą, że zapożyczone z pogańskiej tradycji święto jednoznacznie odnosi się do kultu szatana i gloryfikuje „zwycięstwo sił ciemności na siłami światła”. - Halloween związane jest z okultyzmem i pozostaje w sprzeczności z tradycjami rosyjskimi i chrześcijańskimi - dodają autorzy skargi. 

Głos chrześcijan ws. Halloween jest spójny. Swoją wyraźną dezaprobatę wobec święta duchów wyraża Papież Franciszek, który przyznał: „trzeba zakazać zła, jakim jest Halloween” Ojciec święty zwórcił uwagę na wzmożą liczbę opentań wśród dzieci bawiących się w ramach tego "święta".

źródło: prawdaobiektywna.pl
BS