Logo
"Oda do radości" na nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w sprawie TK [WIDEO]

fot. screen z transmisji SSP Iustitia

4 września 2016 15:57

W Warszawie miał miejsce nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich, w którym wzięło udział ponad 1000 sędziów. Spotkanie zaowocowało trzema uchwałami oraz apelem o respektowanie i publikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Na koniec odegrano hymn Unii Europejskiej.

"Sprawnie działający wymiar sprawiedliwości oraz niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej sądownictwo to fundament ochrony podstawowych praw i wolności obywateli, podstawa państwa prawa, a także gwarancja stabilności gospodarczej Polski. 
W środowisku sędziowskim zgłaszane są postulaty przeprowadzenia powszechnej debaty na temat obecnej sytuacji sądownictwa w Polsce i zagrożeń niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Krajowa Rada Sądownictwa podziela opinie o potrzebie przeprowadzenia takiej debaty i we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszeniem Sędziów Themis, Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych Pro Familia postanawia zwołać na 3 września 2016 r. Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich" – pisali na stronie Krajowej Rady Sądownictwa organizatorzy spotkania.

Uchwała, jaka jest owocem sobotniego spotkania zaczyna się od zdania: "Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich z całą stanowczością stwierdza, że w dotychczasowej historii wolnej Polski sędziowie różnych szczebli sądów i trybunałów nie byli przedmiotem tak drastycznych działań zmierzających do obniżenia ich autorytetu".

Uczestnicy kongresu w uchwale pisali również: "Od wielu lat obserwujemy, że władza ustawodawcza i wykonawcza podejmują działania mające na celu podporządkowanie sobie władzy sądowniczej. Proces ten w ostatnim czasie uległ znacznej intensyfikacji. Do takich działań należy zaliczyć stopniowe ograniczanie uprawnień samorządu sędziowskiego w sądach, wzmacnianie nadzoru władzy wykonawczej nad sądami oraz podporządkowanie wykładni podstawowych przepisów ustrojowych dotyczących sądownictwa i trybunałów bieżącym interesom politycznym".

Na koniec spotkania poproszono o powstanie do "Ody do radości", finałowej kantaty z IX symfonii Ludwiga van Beethovena przyjętej przez Radę Europy i Unię Europejską. Z racji wielojęzycznego charakteru obu organizacji hymn Europy posiada jedynie wersję instrumentalną opracowaną przez Herberta von Karajana. Na filmie opisywaną sytuację można obejrzeć od 8 godziny i 9 minuty filmu. Niestety umieszczanie filmu na stronach zostało wyłączone na żądanie. Zamieszczamy więc link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=I9q1uSgwRu8

Paweł Jaworski
Źródło: Kongres Sędziów Polskich, PKiN, 3 września 2016