Logo
IPN i MEN zawierają współpracę ku poprawie jakości nauczania historii w Polsce

men.gov.pl

25 sierpnia 2016 11:53

Minister edukacji Anna Zalewska oraz prezes IPN Jarosław Szarek podpisali dokument zacieśniający współpracę między tymi organami. Jej celem ma być „upowszechnianie rzetelnej wiedzy o najnowszej historii Polski” szczególnie wśród młodych ludzi.

Jak tłumaczą przedstawiciele tych placówek oświatowych, ta współpraca ma korzystnie wpłynąć na jakość nauczania historii młodych ludzi. Pewną nowością ma być większe poświęcenie uwagi dla czasów najnowszych w programie edukacyjnym. Na dodatek zadeklarowano, że nie będzie w nim unikania trudnych tematów jak na przykład polsko-żydowskie relacje.

„W sposób szczególny Instytut Pamięci Narodowej będzie rekomendować historyków, specjalistów do pracy przy tworzeniu podstaw programowych z przedmiotu historia oraz wiedza o społeczeństwie. W szczególny sposób strony wspierać będą doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz wpływać będą na aktywny udział młodzieży w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej na wszystkich poziomach nauczania szkolnego” – czytamy we fragmencie podpisanej deklaracji.

KD

Za:wpolityce.pl