Logo
IPN odtajni ponad 11.5 tysiąca dokumentów zastrzeżonych

16 stycznia 2017 21:23

Już niedługo Instytut Pamięci Narodowej odtajni ponad 11.5 tysięcy dokumentów na mocy nowelizacji ustawy o IPN, figurujących dotychczas w zbiorze zastrzeżonym. Służby badają materiały od połowy czerwca.

Zastępca dyrektora Archiwum IPN Mariusz Kwaśniak wyjaśnia, że funkcjonariusze służb specjalnych wciąż badają zgromadzone materiały w postaci dokumentów papierowych, zdjęć, materiałów filmowych i nagrań. Dotychczas nie wpłyną żaden wniosek o nadanie klauzuli tajności jakimkolwiek archiwaliom. Oznacza to, że są one opisywane i będą udostępniane.

W drugiej połowie stycznia ma zostać opublikowany spis dokumentów wyłączonych ze zbioru odrębnionego. W indeksie będzie sygnatura oraz krótki opis jednostki archiwalnej. Pośród odtajnionych jednostek będą m. in. teczki personalne tajnych współpracowników bezpieki, teczki personale PRLowskich oficerów wywiadu i kontrwywiadu, a także materiały operacyjne.

Zbiór zastrzeżony IPN zawiera dokumenty sporządzone przez służby komunistyczne, których upublicznienie może zagrażać bezpieczeństwu państwa. Przed uprawomocnieniem nowelizacji ustawy o IPN, w tym archiwum znajdowało się 460 metrów bieżących akt, obecnie ten zbiór liczy 350 metrów. Do przeglądu wciąż pozostało ponad 6800 jednostek archiwalnych. 

Pełen wgląd w udostępnione dokumenty powinien być dostępny w połowie bieżącego roku. 

źródło: polskieradio.pl
BS