Logo
IPN zajmie się ochroną Żołnierzy Wyklętych

7 stycznia 2017 18:26

Instytut Pamięci Narodowej wnioskuje do Ministerstwa Finansów o środki na wykup katowni UB.

Instytut Pamięci Narodowej chce ratować miejsce kaźni Żołnierzy Wyklętych. Instytut wnioskuje do Ministerstwa Finansów o środki na wykup katowni UB przy ul. Strzeleckiej na warszawskiej Pradze. Taką informację podał „Nasz Dziennik”. Po wojnie znajdowała się tam katownia, w której komuniści przetrzymywali, torturowali i mordowali członków podziemia niepodległościowego, m.in. żołnierzy Armii Krajowej i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. O wykupienie tych piwnic walczy IPN, ale warunki finansowe stawiane przez właściciela terenu są nie do udźwignięcia przez Instytut, a chodzi tu o wielomilionowe kwoty. Sam koszt remontu piwnic i parteru kamienicy jest duży, dlatego IPN wystąpił o dotację celową do resortu finansów. Tomasz Łabuszewski z Biura Badań Historycznych warszawskiego oddziału IPN powiedział w rozmowie z gazetą, że prace adaptacyjne pomieszczeń piwnicznych do celów muzealnych, a także zagospodarowanie parteru do celów edukacyjno-wystawienniczych zostały wycenione na ponad 2 mln zł.

BF

Źródło: dorzeczy.pl