Logo
Irlandzkie PKB wzrosło w 2015 r. o...26 proc. Efekt wolnego rynku?

13 lipca 2016 18:45

Irlandzka gospodarka zanotowała oszałamiający wzrost gospodarczy, rzędu 26 proc. Dane pochodzą z Centralnego Biura Statystycznego Irlandii. Przedtem przewidywano wzrost na poziomie niespełna 8 proc.

Podstawową przyczyną takich wyników jest otwarty i wolnorynkowy charakter irlandzkiej gospodarki. Stawka podatku CIT wynosi tam zaledwie 12,5 proc., co przyciągnęło wiele firm, w tym amerykańskie giganty farmaceutyczne, takie jak Perrigo Co. czy Jazz Pharmaceuticals Plc. Całkowity kapitał tych korporacji w 2013 r. wynosił 391 mld euro. Rok później, liczba ta wzrosła do 523 mld euro.

Kiedy weźmiemy pod uwagę stosunkowo niewielkie rozmiary irlandzkiej gospodarki i fakt, że w kraju tym zarejestrowane są jedne z większych korporacji na świecie, możemy zrozumieć, dlaczego wzrost PKB osiągnął tak imponujące rozmiary. Korzysta na tym przede wszystkim malejący dług publiczny oraz wskaźniki deficytów. Czy rzeczywiście jednak statystyki odzwierciedlają realny rozwój gospodarczy?

Eksperci twierdzą, że niekoniecznie. Globalne zyski korporacji liczone są jako część PKB Irlandii, gdyż te mają tam swoje siedziby. To z kolei wcale nie musi oznaczać realnego wzrostu zatrudnienia czy poprawy bytu zwykłych obywateli, ale powoduje chociażby zwiększenie danin na rzecz budżetu Unii Europejskiej. Ponadto taki wzrost PKB nie idzie w parze m.in. ze wzrostem dochodów podatkowych.

Niemniej jednak ekonomiści wskazują, że wzrost gospodarczy i inne wskaźniki ekonomiczne Irlandii są na optymalnym poziomie, a realny przyrost PKB waha się od 5 do 7 proc. 

 

źródło: bloomberg.com

N.