Logo
Jest wyrok Trybunału ws. nowelizacji ustawy o TK. "Częściowo niezgodna z konstytucją"

11 sierpnia 2016 13:38

Pełny skład Trybunału Konstytucyjnego orzekł, że kilkanaście przepisów nowej ustawy o TK jest niezgodnych z konstytucją. Trybunał rozstrzygnął skargi złożone przez posłów PO, Nowoczesnej i PSL oraz przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. TK nie uznał całej ustawy za niekonstytucyjną ze względu na wadliwy tryb jej uchwalenia, o co wnioskowała Nowoczesna i PSL oraz RPO.​

Trybunał Konstytucyjny w 12-osobowym składzie uznał za niekonstytucyjną między innymi zasadę badania wniosków w kolejności wpływu, możliwość blokowania wyroku pełnego składu przez czterech sędziów nawet przez pół roku, zobowiązanie prezesa TK, by dopuścił do orzekania trzech sędziów wybranych przez obecny Sejm, wyłączenie wyroku TK z 9 marca z obowiązku urzędowej publikacji oraz zapis, że prezes TK „kieruje wniosek” o ogłoszenie wyroku do premiera. Część sprawy Trybunał umorzył. 

Zdanie odrębne do wyroku złożyli sędziowie: Piotr Pszczółkowski, Julia Przyłębska i Zbigniew Jędrzejewski. 

Natalia Wiślińska

Źródło: TVP Infp