Logo
Kara śmierci w Turcji? Protestuje UE i obrońcy praw człowieka

19 lipca 2016 17:36

Po próbie zamachu stanu pojawiły się doniesienie o przywróceniu w Turcji kary śmierci. Na zapowiedź Ankary bardzo szybko zareagowali politycy Unii Europejskiej oraz obrońcy praw człowieka, którzy wskazuję, że wprowadzenie tej zmiany jest niezgodne z ogólnie przyjętym zbiorem wartości, których nie wolno naruszyć.

Szefowa spraw zagranicznych Unii Europejskiej Frederica Mogherini zapowiedziała, że nie widzi możliwości, aby jakiekolwiek państwo, które przywróciło karę śmierci, zostało przyjęte do UE. Próba zamachu stanu nie jest, w jej opinii, żadnym wytłumaczeniem, które usprawiedliwiałoby nadużycie podstawowych zasad prawa i praworządności. Z kolei  Johannes Hahn, komisarz UE odpowiedzialny za politykę regionalną, wyraził zaniepokojenie aresztowaniem sędziów w Turcji. To jest dokładnie to, czego się obawialiśmy. Rząd już dawno zaplanował te działania przeciwko swym adwersarzom.

Rzecznik Towarzystwa Obrony Praw Człowieka (IGFM) Martin Lessentin powiedział, że Turcja znajduje się na ścieżce do totalnego państwa Erdogana. Wzwiązku z masowymi aresztowaniami i zwolnieniami z pracy sędziów i prokuratorów, zarzucił on rządowi w Ankarze wcześniej zaplanowane działania z premedytacją oraz schodzenie z drogi praworządności.

Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert powiedział, że dla Turcji, która ubiega się o członkostwo w UE oznaczałoby to przerwanie negocjacji akcesyjnych, ponieważ Unia Europejska jest wspólnotą, która uznała, że kara śmierci nie jest zgodna z katalogiem jej własnych wartości. Seibert przypomniał, że rząd Niemiec potępił próbę zamachu na rząd turecki wybrany w demokratycznych wyborach. Wskazał jednocześnie na zwolnienie następnego dnia po zdławieniu próby zamachu stanu 2500 sędziów, co dla Berlina jest zastanawiające i budzi zastrzeżenia. Wskazał również, że Turcja jako państwo ubiegające się o członkostwo w Unii jest zobowiązana do przestrzegania zasad praworządności.

Do sprawy odniósł się również  sekretarz generalny Rady Europy Thorbjörn Jagland przypominając, że jako członek Rady Europy Turcja też jest zobowiązana do dochowania zobowiązania nieprzywracania kary śmierci, ponieważ państwa członkowskie tej organizacji porozumiały się na temat zniesienia kary śmierci już w 1983 roku.

Paweł Jaworski

Źródło: Onet.pl