Logo
Komisja Europejska stawia Polsce ultimatum

23 maja 2016 16:19

Komisja Europejska daje Polsce czas do 23 maja, „na znaczącą zmianę sytuacji wokół TK”. Jeśli to się nie stanie, przyjęta zostanie negatywna opinia nt. praworządności w naszym kraju. Niezastosowanie się polskiego rządu do zaleceń KE może zakończyć się nałożeniem sankcji.

Jak wynika z komunikatu KE – jeśli do poniedziałku nie nastąpi „znacząca zmiana sytuacji wokół TK”, wówczas prześle ona do Warszawy negatywną opinię, dotyczącą stanu praworządności w Polsce, co oznaczać będzie zakończenie pierwszej fazy kontroli. Jeśli tak się stanie, rząd polski będzie miał dwa tygodnie na odpowiedź. Gdy KE uzna wyjaśnienia za niewystarczające, wówczas przystąpi do drugiego etapu – tzw. procedury praworządności. Będą to konkretne zalecenia Komisji, z określonym terminem ich wykonania. Jeśli nie zostaną one wdrożone, KE może uruchomić trzeci etap procedury - wniosek o stwierdzenie poważnego ryzyka naruszenia wartości UE przez kraj unijny. Zakończyć się to może nałożeniem sankcji, w tym pozbawieniem głosu w Radzie UE, na co jednak wymagana jest zgodna decyzja wszystkich członków UE.

Zastrzeżenia Komisji Europejskiej dotyczą: mianowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego i wykonywania wyroków TK w tej sprawie z 3 i 9.12.2015 r., nowelizacji ustawy o TK z 22.12.2015 r. w tym poszanowania wyroku z 9 marca ws. konstytucyjności tej ustawy oraz innych wyroków, wydanych po tym dniu; skuteczności procesu stwierdzania zgodności z konstytucją nowych aktów prawnych przyjętych i wprowadzonych w życie w 2016 r., w tym nowej ustawy medialnej.

 

 

NPo

Za: http://wiadomosci.wp.pl/