Logo
Komisja Europejska wydała zgodę na zamykanie kopalń w Polsce

fot. Flickr

19 listopada 2016 10:08

Unia Europejska zgodziła się na realizację rządowego programu, który przewiduje, że Polska wyda 7,95 mld złotych na restrukturyzację górnictwa. Komisja Europejska uznała, że przedstawiony przez rząd plan jest zgodny z unijnymi przepisani i nie będzie zakłócał konkurencji.

Na co zostaną przeznaczone tak ogromne pieniądze? Na łagodzenie skutków społecznych i środowiskowych spowodowanych zamknięciem kopalni. Pomoc ma być wypłacana maksymalnie do 2027 roku, z pieniędzy finansowane będą między innymi pakiety osłonowe dla osób, które w wyniku restrukturyzacji branży stracą pracę, renty, świadczenia socjalne i odprawy.

"W swojej ocenie Komisja stwierdziła, że plany Polski są zgodne z decyzją Rady. Pomoc ma bowiem na celu ułatwienie procesu zamykania kopalń poprzez udzielenie wsparcia finansowego w łącznej wysokości 7,58 mld PLN (około 1,71 mld euro) tym pracownikom, którzy ze względu na zamykanie kopalń stracili lub stracą pracę. Ze środków tych finansowane będą w szczególności ich odprawy, renty wyrównawcze i świadczenia socjalne. Pomoc będzie też przeznaczona na zabezpieczenie szybów górniczych oraz likwidację infrastruktury kopalń, naprawę szkód w środowisku spowodowanych pracą kopalń i rekultywację terenów po zakończeniu procesu zamknięcia. Pozostała część pomocy przeznaczona zostanie na pokrycie strat produkcyjnych do pełnego wyłączenia kopalń z eksploatacji" - przedstawiła sprawę w komunikacie Komisja Europejska.

PJ
Źródło: dziennikzachodni.pl, Komisja Europejska