Logo
Kongres Porozumienia środowisk Patriotycznych na Warmii i Mazurach

12 października 2016 08:33

15 października w Olsztynie w Izbie Rzemiosł przy ul Prostej 38 w sali 131 o godzinie 12.00 odbędzie się Kongres Porozumienia środowisk Patriotycznych na Warmii i Mazurach. W Kongresie ma uczestniczyć blisko 40 organizacji. Kongres Porozumienia Środowisk Patriotycznych z Warmii i Mazur nie jest inicjatywą strikte polityczną.

Kongres będzie miał charakter integracyjny, zapoznawczy i mobilizacyjny do dalszej pracy na rzecz budowania Wielkiej, Silnej i Zasobnej Polski. Nasze województwo może cieszyć się wieloma zaangażowanymi i aktywnymi organizacjami o charakterze patriotycznym. Ideą przewodnią ich spotkania jest wzajemne zrozumienie i akceptacja możliwość porozumienia w kontekście bieżących wyzwań. Różnice nie powinny stać na przeszkodzie by ze sobą rozmawiać, wspierać się i liczyć na siebie. Kongres może być instrumentem wzajemnego zrozumienia i próbą spojrzenia na siebie bez uprzedzeń i stereotypów. Kongres staje się szansą zbudowania zintegrowanego zaplecza organizacyjnego gotowego do nieustannej pracy dla Polski, współpracy w regionie i w lokalnych społecznościach.

/red./