Logo
Konkurs jednego wiersza „Żołnierzom Wyklętym”

14 grudnia 2016 10:48

Pogórzańskie Koło Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Kwartalnik „Wyklęci” oraz Stowarzyszenie Endecja zapraszają do udziału w konkursie jednego wiersza. Tematyka prac konkursowych oparta powinna być na etosie bohaterów Powstania Antykomunistycznego 1944-63. Celem konkursu jest przywracanie pamięci  Tych,  którzy nie pogodzili się z kolejną, tym razem bolszewicką  okupacją. Konkurs kierowany jest do twórców amatorów, którzy ukończyli 18 lat. Jako organizatorzy zapraszamy do udziału w konkursie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: portal Myśl24.pl, Kwartalnik „Wyklęci” oraz Tuchowskie Wieści.

„AMNESTIA TO JEST DLA ZŁODZIEI, A MY JESTESMY WOJSKO POLSKI/ Mjr. Hieronim Dekutowski „ZAPORA”

REGULAMIN KONKURSU

1.Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres: konkursniezlomni@gmail.com jednego wiersza w terminie do 30 kwietnia 2017 roku. Prace nadesłane po podanym wyżej terminie nie będą uwzględniane w pracach jury. Prosimy o nie podawanie wraz z pracami danych osobowych. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione mailami zwrotnymi.

2.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prac jury  oraz na bezpłatne wykorzystanie tekstów w wydawnictwach pokonkursowych.

3.W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy wydarzenia.

4.Oceny prac konkursowych dokona jury, którego członkami będą osoby zgłoszone przez organizatorów.

5.Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Tuchowie k/Tarnowa w lipcu 2017 roku w ramach obchodów rocznicowych Pogórzańskiego Koła Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Dokładny termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu zostanie podane wraz z ogłoszeniem nagrodzonych  prac.

6. Nagrody konkursowe:  po dokonanej ocenie prac konkursowych jury przyzna  nagrodę główną w wysokości 200,00 złotych oraz 10 wyróżnień nagrodzonych wydawnictwami poświęconymi tematyce polskiego podziemia niepodległościowego. Wszystkie nagrodzone prace  zostaną zamieszczone w Kwartalniku „Wyklęci” w pokłosiu konkursowym. Sponsorem nagród jest znana organizatorom grupa polskich patriotów z Wiednia, którzy pragną pozostać anonimowi.

 

                                                                                                      ORGANIZATORZY