Logo
Korzystanie z programu 500+ a praca za granicą. Ważne informacje MRPiPS

19 sierpnia 2016 11:49

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało ważne informacje dotyczące śwadczenia "Rodzina 500 plus" w przypadku gdy jeden lub więcej członków mieszka i pracuje za granicą.

"Wśród rodzin, korzystających ze świadczenia wychowawczego w programie „Rodzina 500 plus”, zdarzają się takie, w których jeden bądź więcej jej członków mieszka lub pracuje za granicą. W takich przypadkach do ich wniosków mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Tymi sprawami zajmują się Marszałkowie Województw poprzez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (ROPS), będące jednostkami im bezpośrednio podległymi" – czytamy na stronie ministerstwa.

"Marszałek Województwa ma 3 miesiące na wydanie decyzji od momentu wpływu sprawy z organu właściwego do ROPS, jednak w sytuacji skomplikowanej, w której istnieje potrzeba zebrania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, termin załatwienia sprawy może zostać wydłużony o dodatkowe 3 miesiące. Przepisy unijne nie nakładają na instytucje właściwe terminów, w czasie których powinna zostać udzielona odpowiedź na zapytanie instytucji innego państwa UE – umownie przyjmuje się, że okres ten nie powinien przekroczyć 3 miesięcy od daty otrzymania zapytania" – czytamy dalej.

"W poszczególnych wypadkach istnieje konieczność zwrócenia się do instytucji zagranicznych w celu weryfikacji uprawnień do świadczeń. W takich sytuacjach ROPS powinien poinformować o przedłużeniu postepowania ze względu na potrzebę zgromadzenia dodatkowych informacji" – brzmi komunikat MRPiPS.

 

Paweł Jaworski
Źródło: MRPiPS