Logo
Łukaszenka chce współpracy z UE

wp.pl

23 czerwca 2016 10:04

 

Podczas Ogólnobiałoruskiego Zjazdu Ludowego prezydent Białorusi, Alaksandr Łukaszenka opowiedział się za współpracą z Unią Europejską, głównie w sferze gospodarki.

Zdaniem Łukaszenki współpraca z UE współgra z białoruskim interesem narodowym. Co więcej odrzucenie polityki sankcji wobec Białorusi oznacza otwarcie nowych dróg rozwoju i współpracy między państwami i jak podkreślił Łukaszenka grzechem byłoby nie skorzystać z tej sposobności. Białoruś interesuje współpraca z Zachodem chociażby w zakresie  inwestycji, transferu technologii czy udziału lokalnych, białoruskich firm w międzynarodowych łańcuchach  produkcji. Łukaszenka sfokusowany jest ponadto na sprzedaż na terenie państw UE białoruskich produktów.

Mała reforma Łukaszenki nie oznacza jednak zerwania współpracy z Rosją czy zmiany systemu politycznego kraju. Białoruski prezydent zapowiedział już kontynuowanie wojskowo-technicznej kooperacji z Rosją.

C.

za:rmf24