Logo
Małopolska nie ma środków na program Rodzina 500 plus

www.commons.wikimedia.pl

12 maja 2016 21:03

Wojewoda Małopolski podjął decyzję, że Samorząd Województwa Małopolskiego nie otrzyma 825 tys. zł przeznaczonych na realizację programu rządowego rodzina 500 plus.

Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa komentuje zaistniałą sytuację: „Ta decyzja oznacza, że program 500 plus będzie realizowany kosztem innych świadczeń rodzinnych, a samorząd województwa nie dostanie na ten cel ani złotówki. Uważam, że to skandaliczna i nieodpowiedzialna decyzja. Zabieranie samorządom pieniędzy z jednego zadania, aby dofinansowywać drugie, ma się nijak do wcześniejszych zapowiedzi rządu. W praktyce będziemy musieli dopłacić do obu zadań i nagle znaleźć w budżecie sporą sumę pieniędzy. Przypomnę, że w Małopolsce koszty obsługi programu 500 plus oszacowano na 1,4 mln zł”.

Powyższa kwota wynika z biurokracji i procedur, które trzeba wdrożyć wprowadzając projekt. Od 1 kwietnia 2016 r. marszałkowie województw powinni sprawdzać indywidualnie każdy wniosek rodziny, w której jeden z członków przebywa za granicą. Czy rodzice starający się o wsparcie w ramach programu Rodzina 500 plus nie korzystają już z systemów zabezpieczenia społecznego w innych krajach Unii Europejskiej. Liczba takich spraw oszacowano na ok. 11 – 12 tysięcy w 2016 r., a do ich obsługi potrzebnych jest ponad 20 dodatkowych etatów. Mimo to samorząd województwa nie otrzymał żadnej dotacji na ten cel.

Marszałek Krupa podsumowuje: „Sytuacja, w jakiej rząd i wojewoda postawili samorząd województwa podejmując decyzję o zasileniu zadania 500 plus przez środki finansowe zabrane ze świadczeń rodzinnych, stawia pod znakiem zapytania możliwość realizacji obu tych zadań. Nie ma możliwości dalszej realizacji świadczeń rodzinnych z tak ograniczonym budżetem. Dlatego bierzemy pod uwagę wystąpienie na drogę sądową, aby odzyskać pieniądze na te zdania”.

Na biuro podawcze Marszałka Województwa wpływa miesięcznie przeszło 1700 spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, a w całym 2016 r. takich spraw będzie ok. 21 000. Natomiast budżet został ustalony na poziomie dotacji z roku 2010, w którym to wpłynęło niespełna 8200 spraw.

paw

Źródło: www.onet.pl