Logo
MEN likwiduje zawodówki i technika. Co w zamian?

26 czerwca 2016 11:56

Od roku szkolnego 2017/2018 mają wejść w życie nowe ustalenia resortu szkolnictwa dotyczące zawodówek oraz techników. W ich miejsce maja się pojawić szkoły branżowe

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowy projekt szkolnictwa średniego. Zawiera on plan stworzenia w Polsce dualnego systemu nauczania, co oznacza że częściowa odpowiedzialność za kształcenie przyszłych fachowców przejmą przedsiębiorstwa. Zamiast zawodówek i techników pojawią się szkoły branżowe I i II stopnia. W wyniku tych pierwszych uczeń posiądzie kwalifikacje do wykonywania konkretnego zawodu. Studia II stopnia kończyć się będą maturą zawodową.  Inną ścieżką rozwoju będzie możliwość podjęcia nauki w liceum dla dorosłych i napisania zwykłej matury. Przebudowa struktury szkolnictwa ma być sfinansowana ze środków unijnych. 

KD 
Za:serwisy.gazetaprawna.pl