Logo
Michnik uhonorowany przez "środowiska akademickie". Naukowcy protestują

fot. Wikimedia Commons

23 października 2016 12:01

Jako członek społeczności akademickiej, emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Chemii UAM, zgłaszam votum separatum od decyzji władz uczelni w sprawie przyznania medalu „Alumno bene merenti” Adamowi Michnikowi jako wyraz uznania „środowiska akademickiego”. (...) Publiczne stwierdzenie, że owa opinia „jest wyrazem uznania środowiska akademickiego” mnie i wielu innych członków tego środowiska obraża - głosi list otwarty prof. Wiesława Antkowiaka z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poparli go także inni naukowcy.

List powstał z inicjatywy Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. W oświadczeniu zacytowano także wybitnego polskiego poetę, Zbigniewia Herberta:

"Michnik jest manipulatorem. To jest człowiek złej woli, kłamca. Oszust intelektualny. Ideologia tych panów, to jest to, żeby w Polsce zapanował „socjalizm z ludzką twarzą”.To jest widmo dla mnie zupełnie nie do zniesienia. Jak jest potwór, to powinien mieć twarz potwora. Ja nie wytrzymuję takich hybryd, ja uciekam przez okno z krzykiem".

Cały list brzmi zaś tak:

Wielce Szanowny Panie Rektorze,

Jako członek społeczności akademickiej, emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Chemii UAM, zgłaszam votum separatum od decyzji władz uczelni w sprawie przyznania Medalu „Alumno bene merenti” Adamowi Michnikowi jako wyraz uznania „środowiska akademickiego”. Pomijając uzasadnienie Kapituły, niewarte polemiki i wyjaśnień rzeczy powszechnie znanych, pragnę zauważyć, że opinia pięciu członków Kapituły chluby im z pewnością nie przynosi, natomiast publiczne stwierdzenie, że owa opinia  „jest wyrazem uznania środowiska akademickiego” mnie i wielu innych członków tego środowiska obraża.

Kiedy w PRL-owskiej przeszłości podpisywałem protest przeciwko uwięzieniu (z przyczyn politycznych) Adama Michnika (w tym samym czasie także Jacka Kuronia), nie zdawałem sobie sprawy, że stanowił on (i wielu innych) opozycję skierowaną nie przeciwko totalitarnemu ustrojowi, a przeciw grupie osób trzymających wówczas władzę. Zmiana obsady stanowisk rządowych na zwolenników gen. W. Jaruzelskiego i Cz. Kiszczaka spowodowała widoczną zmianę charakteru stosunków pomiędzy tego rodzaju opozycją a rządzącymi na „przyjacielskie”, ujawniając w ten sposób rzeczywistą wartość takiej opozycji dla spraw niepodległościowych. Niestety, brak lustracji w najważniejszych instytucjach państwowych w Polsce, (w tym także na wyższych uczelniach) spowodował, że po transformacji ustrojowej powstały warunki dla wynoszenia na piedestał takich „przyjaciół” i generowanego przez nich środowiska.

Drugim powodem odmiennego mojego zdania w omawianej kwestii jest pogląd, że zgodnie z tradycją, Uniwersytet winien być kuźnią krzewienia wiedzy i jej pomnażania, a sprawy polityczne i ideologiczne winny być obiektem badań i dyskusji, lecz nigdy nie powinny wpływać na decyzje władz uniwersyteckich. Uniwersytet nie powinien angażować się w popieranie którejkolwiek z opcji politycznych, a tym bardziej w tak zdecydowany sposób i w tak kontrowersyjnej sprawie. Nie sprzyja to przekonaniu o misji uniwersytetów oczekiwanej przez społeczeństwo.

Przykro mi zajmować takie stanowisko w sprawach związanych z moją umiłowaną uczelnią, której jestem wychowankiem, z którą jestem związany od 65 lat. Intencją mojej wypowiedzi nie jest próba zdyskredytowania kogokolwiek, w tym laureata uniwersyteckiego medalu, a jedynie upomnienie się o honor i dobre imię mojej Almae Matris Posnaniensis, w tym także jej środowiska akademickiego. Przepraszam JM Rektora, że upominając się o te walory ośmielam się podważyć i kwestionować trafność decyzji władz Uniwersytetu.

Pismo zostało podpisane przez szereg naukowców z Poznania:

W imieniu AKO Poznań – Zarząd:

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – przewodniczący
prof. dr hab. Stefan Zawadzki
mgr inż. Piotr Cieszyński
mgr Ewa Ciosek
dr hab. Elżbieta Czarniewska
prof. dr hab. Jacek Dabert
prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz
dr Zdzisław Habasiński
mgr Jan Martini
prof. dr hab. Grzegorz Musiał
prof. dr hab. Jan Paradysz
prof. dr hab. Stanisław Paszkowski
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski
prof. dr hab. Wojciech Święcicki
dr hab. Witold Tyborowski
prof. dr hab. inż. Jerzy Weres
dr Tadeusz Zysk
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz

Swoje poparcie dla listu można wyrazić TUTAJ.

 

N.