Logo
Minister PiS za poprawą równego traktowania osób LGBTI. "Strategia mniejszego zła"

6 września 2016 11:12

W czerwcu 2016 roku Rada UE ds. zatrudnienia, polityki społecznej, zdrowia i ochrony konsumentów (EPSCO)​ przyjęła konkluzję w sprawie "Listy działań Komisji Europejskiej na rzecz poprawy równego traktowania osób LGBTI". Podpis pod dokumentem złożył również polski pełnomocnik rządu ds. równego traktowania minister Wojciech Kaczmarczyk. 

W dokumencie znajdują się postulaty dotyczące wzmocnienia przez państwa członkowskie Unii krajowych organów ds. równego traktowania osób LGBTI. Rolą państwa ma być również ułatwienie godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym i prywatnym, równego podziału obowiązków opiekuńczych oraz promowania pełnego uczestnictwa kobiet w rynku pracy. Jak informuje portal Onet.pl, Kancelaria Premiera RP przyznaje, że głosowanie za konkluzją wynikało z przyjęcia strategii mniejszego zła. Rząd zapewnia, że przyjęcie konkluzji nie wprowadza żadnych nowych prawnych czy politycznych zobowiązań, a wiele poprawek zgłoszonych przez polską stronę do dokumentu złagodziło znacznie jego ostateczną wymowę. 

Z decyzji rządu Beaty Szydło zadowolone są środowiska związane z LGBTI. Trudno oceniać, co się stało, że rząd PiS podjął taką decyzję, ale trzeba się z niej cieszyć – powiedział portalowi Onet.pl Krystian Legierski. Z kolei Marek Jurek z Prawicy Rzeczpospolitej uważa, że poparcie przez polski rząd tej konkluzji pokazuje wprost, jak realny wpływ na politykę państw unijnych wywiera homoseksualna ideologia forsowana przez UE. Jedyną odpowiedzią na tę unijną presję powinno być przeciwstawienie się ideologii homoseksualnej. Polski rząd od samego początku powinien oświadczyć, że stoi na gruncie zasad cywilizacji chrześcijańskiej i etyki monogamicznej rodziny. Niestety tutaj rząd PiS chce prowadzić grę, konkurując z partiami liberalnymi o względy politycznego ruchu homoseksualnego – powiedział polityk. 

Natalia Wiślińska

Źródło: telewizjarepublika.pl