Logo
Ministrowie i posłowie pójdą w kamasze?!

flickr.com

19 stycznia 2017 11:15

Ponad dwieście kluczowych osób w państwie przejdzie kilkudniowe szkolenie obronne - informuje rmf24.pl. W szkoleniu wezmą udział m.in. ministrowie, posłowie i wojewodowie.

Kursy mają polegać na przygotowaniu urzędników do odpowiedniej reakcji na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa czy wybuchu wojny.

Zajęcia będą podzielone na części teoretyczną i praktyczną. Ta pierwsza będzie dotyczyła takich zagadnień, jak wojna hybrydowa, cyberataki czy procedury postępowania na wypadek wybuchu konfliktu zbrojnego na terytorium Polski.

Część praktyczna będzie się odbywała w ramach ćwiczeń warsztatowych i gier decyzyjnych, na których urzędnicy poznają tajniki reagowania w przypadku kryzysu zbrojnego. 

W 2017 r. zostanie przeszkolonych 245 osób. Kursy będą się także odbywały w latach następnych.

 

źródło: rmf24.pl