Logo
Mocne słowa ministra Macierewicza skierowane do KOD

fot. Ministerstwo Obrony Narodowej

11 listopada 2016 11:12

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej w mocnych słowach zwrócił się do działaczy Komitetu Obrony Demokracji. Antoni Macierewicz poruszył temat podczas swojego przemówienia z okazji "Capstrzyku Niepodległości".

"Nie było w tamtym czasie ludzi, którzy byliby gotowi przywoływać obce siły przeciwko własnemu narodowi, którzy byliby gotowi przywoływać obcych monarchów i obce wojska przeciwko niepodległej Polsce. Takich wówczas nie było. I nikomu nie przyszło do głowy, żeby pisać listy, wywołujące interwencję wobec własnego państwa i żądające, żeby własne państwo ukarać, żeby własne państwo poniżyć, żeby własne państwo wykluczyć ze społeczności międzynarodowej" – mówił Antoni Macierewicz.

"Takich sił w tym czasie odradzania się Polski nie było. Nie było, mówiąc krótko, Targowicy. O tym dzisiaj musimy pamiętać, stojąc na miejscu, gdzie Jan Paweł II przywoływał ducha, który sprawił, że Polska niepodległość odzyskała, bo naszym obowiązkiem jest wyeliminować ze świadomości narodowej możliwość działania na szkodę państwa polskiego i wyeliminować z naszego obyczaju i z naszych dążeń takie zachowania, które skierowane są przeciwko własnej matce, ojczyźnie, bo są to zachowania moralnie niedopuszczalne a politycznie, skierowane przeciwko całej wspólnocie narodowej" – dodał szef MON.

PJ
Źródło: Wystąpienie Ministra Antoniego Macierewicza / Plac Piłsudskiego