Logo
MSWiA: Podwyżki dla policjantów i strażaków

fot. Wikimedia Commons

1 czerwca 2016 22:33

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że rząd planuje podwyżki dla funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej. Do 2019 roku wynagrodzenia mają wzrosnąć średnio o 562 zł. 

Na podwyżki mogą liczyć nie tylko funkcjonariusze, ale także zatrudnieni w administracji. Resort zakłada, że w przyszłym roku wynagrodzenia wzrosną średnio o 250 zł, kolejny wzrost wynagrodzeń przewidziany jest na 2019 rok, wówczas uposażenie funkcjonariuszy ma wzrosnąć o ponad 300 zł. Przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków Florian – Krzysztof Oleksak – podkreślił, że oczekiwania funkcjonariuszy były  wyższe.

W myśl nowych ustaleń mają też wzrosnąć nakłady na bezpieczeństwo. Środki finansowe mają być przeznaczone na sprzęt, wynagrodzenia, modernizację i budowę obiektów. Zapowiedziano również powstanie 66 nowych komisariatów i komend, zakup pojazdów, śmigłowców oraz broni. W sumie resort przewiduje na ten cel około 6,5 mld złotych.

Paweł Jaworski
Źródło: Bankier.pl, MSWiA, fot. Wikimedia Commons