Logo
MSZ odpowiada na interpelację Rzymkowskiego w sprawie nominacji Jana Piekło na ambasadora RP na Ukrainie

fot. Paweł Jaworski

12 lipca 2016 10:06

Poseł Tomasz Rzymkowski z ruchu Kukiz 15' i Stowarzyszenia Endecja złożył na początku czerwca interpelację w sprawie powołania na stanowisko ambasadora RP Jana Piekło, domagając się anulowania decyzji. "Liczne publikacje Pana Jana Piekło są powszechnie znane. Należy podkreślić, że znane są również działania ww. jako wybitnego specjalisty ds. wschodnich, w tym na rzecz budowania dobrych polsko – ukraińskich relacji" - odpowiada MSZ. 

Poseł Rzymkowski zwrócił się do MSZ z prośbą o wyjaśnienie, po tym jak Jan Piekło został mianowany ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. Nominacja wzbudziła wątpliwości posła, po tym jak w wywiadach Jan Piekło przedstawiał UPA jako „organizację narodowo-wyzwoleńczą” i usprawiedliwiał jej gloryfikację. W wywiadzie dla „Dziennika Polskiego” przyszły ambasador powiedział: „Nie widzę nic złego w tym, że Ukraina chce uczcić ludzi, którzy walczyli z komunistycznym reżimem. Zdarzył się wtedy epizod bratobójczej walki między Ukraińcami a Polakami, doszło do zbrodni wołyńskiej, ale to tylko część historii UPA, która ma również inne karty”. Tomasz Rzymkowski wystosował interpelację, w której wyraził zaniepokojenie podjętą decyzją i apelował o jej cofnięcie. 

Publikujemy treść odpowiedzi Ministerstwa Spraw Zewnętrznych wraz z pytaniami zawartymi w interpelacji posła:

Jakie przesłanki przemawiały za powołaniem red. Jana Piekło na stanowisko ambasadora Polski w Kijowie?

Pan Jan Piekło jest jednym z wybitnych polskich ekspertów ds. wschodnich. Jego kandydatura, podobnie jak wszystkie kandydatury przyszłych ambasadorów, była przeze mnie konsultowana z Panem Prezydentem oraz z Panią Premier. Była również - tak jak pozostałe kandydatury wszystkich szefów placówek - weryfikowana przez powołane do tego instytucje państwowe. W przeszłości Pan J. Piekło między innymi współtworzył wydawany przez Fundację ZNAK w Krakowie elektroniczny magazyn FORUM poświęcony dialogowi religijnemu, był dyrektorem Instytutu Mosty na Wschód w Krasiczynie koło Przemyśla. W 2005 roku wygrał konkurs na kierowanie międzyrządowym polsko-ukraińsko-amerykańskim projektem PAUCI finansowanym przez USAID a administrowanym przez Freedom House w Waszyngtonie. Założeniem tej inicjatywy było przekazanie ukraińskim partnerom wiedzy i metodologii dotyczących polskiej transformacji ustrojowej. Następnie we współpracy z zagranicznymi partnerami przekształcał międzyrządowy projekt w organizację pozarządową – Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, która, kontynuując swoją misję realizowaną pod zarządem Freedom House, objęła swoim działaniem także inne kraje Partnerstwa Wschodniego – Gruzję, Armenię oraz Mołdawię. Fundacja PAUCI pod jego kierownictwem stała się aktywnym uczestnikiem utworzonego przy Komisji Europejskiej Forum Społeczeństwa Obywatelskiego krajów Partnerstwa Wschodniego. Został także wybrany do Komitetu Sterującego Forum.

Czy ta kandydatura była opiniowana przez jakiekolwiek organizacje lub instytucje? Które z tych podmiotów zaopiniowały kandydaturę Jana Piekło pozytywnie, a które negatywnie?

Procedura mianowania Ambasadorów Nadzwyczajnych i Pełnomocnych RP jest złożona i wieloetapowa. Decyzja w sprawie mianowania i odwołania ze stanowiska należy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który podejmuje ją w oparciu o wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów (art.133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji RP w związku z art. 17 ust.1 ustawy o służby zagranicznej), kandydat musi także uzyskać agrément z państwa przyjmującego, zgodnie z art. 4 ust.1 Konwencji Wiedeńskiej oraz odbyć spotkanie z Komisją Spraw Zagranicznych Sejmu RP oraz Komisją Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP. Aby odbyło się spotkanie z Komisją Spraw Zagranicznych Sejmu RP, niezbędne jest uzyskanie przez kandydata zgody Pana Prezydenta, Pani Premier oraz przede wszystkim uzyskać agrément z państwa przyjmującego. Równocześnie kandydatura przyszłego szefa placówki jest przedmiotem analizy prowadzonej przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo Państwa.

Czy przedstawione wyżej wypowiedzi red. Jana Piekło znane były wcześniej Panu Ministrowi?

Liczne publikacje Pana Jana Piekło są powszechnie znane. Należy podkreślić, że znane są również działania ww. jako wybitnego specjalisty ds. wschodnich, w tym na rzecz budowania dobrych polsko – ukraińskich relacji.

Czy w ich świetle Minister Spraw Zagranicznych planuje zmianę decyzji o powołaniu red. Jana Piekło na stanowisko ambasadora Polski w Kijowie?

Mając na względzie dotychczasowy przebieg procedury mianowania Pana Jana Piekło Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP na Ukrainie, nie widzę przesłanek do zmiany decyzji.

Pod treścią podpisał się sekretarz stanu – Jan Dziedziczak.

 

Paweł Jaworski
Źródło: sejm.gov.pl