Logo
Na tle państw UE, w Polsce nie dyskryminuje się kobiet pod względem płac

fot. Wikimedia Commons

29 października 2016 14:57

Kobiety w UE zarabiają średnio o około 16% mniej za godzinę niż mężczyźni - wynika z raportu Komisji Europejskiej. Tymczasem w Polsce wskaźnik ten wynosi 6,4 proc.

Pod tym względem wyprzedza nas tylko Słowenia i Malta z wynikami odpowiednio 2,5 i 6,1 proc. Co ciekawe, kraje powszechnie uznawane za postępowe zajmują ostatnie miejsca. Przykładowo, w Niemczech kobiety zarabiają o 22,4 proc. mniej niż mężczyźni, w Szwecji o 15,9 proc. a w Wielkiej Brytanii o 19,1 proc. 

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest prezentowana jako procentowa część zarobków mężczyzn i stanowi różnicę między średnim wynagrodzeniem brutto za godzinę pracy dla kobiet i mężczyzn. Wynagrodzenie brutto to pensja lub wynagrodzenie wypłacane bezpośrednio pracownikowi przed dokonaniem odliczeń na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne. W UE dane dotyczące różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są oparte na metodologii badania struktury wynagrodzeń (SES).

Co przyczynia się do takich różnic? Raport podaje kilka przyczyn.

Kobiety stanowią większość wśród pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin pracy w UE: na niepełnym etacie pracuje 34,9% kobiet i tylko 8,6% mężczyzn. Ma to negatywny wpływ na rozwój kariery, możliwości szkoleń, uprawnienia emerytalne i świadczenia dla bezrobotnych – te wszystkie czynniki oddziałują na różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn - czytamy.

Innymi czynnikami są: dyskryminacja bezpośrednia w miejscu pracy, stosunkowo niższe wynagrodzenia w sektorach rynku zdominiowanych przez kobiety, praca w niepełnym wymiarze ze względu na obowiązki rodzinne czy kwestie historyczne i kulturowe. 

Jak widać, Polska na tle innych państw Unii Europejskiej nie jest żadnym "ciemnogrodem", co niektóre środowiska usilnie starają się wmówić. Twarde dane, zaprezentowane zresztą przez Komisję Europejską, wyraźnie przeczą tego typu twierdzeniom.

Cały raport znajduje się TUTAJ.

N.