Logo
Nie chciał wydrukować materiałów promujących LGBT więc został skazany przez Sąd. Ziobro broni drukarza

fot. Paweł Jaworski

30 lipca 2016 08:56

W ostatnich dniach głośnym echem odbiła się sprawa drukarza, który odmówił wykonania zlecenia dla Fundacji LGBT Business Forum, które obejmowało wydruk materiałów promujących homo, bi- i transseksualizm. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wystosował oświadczenie, w którym broni decyzji przedsiębiorcy.

"Sądy są zobowiązane strzec konstytucyjnej wolności sumienia, a nie ją łamać. Mają stać na straży praw i wolności obywateli, w tym także wolności działalności gospodarczej, a nie narzucać im przymus. Żadne ideologiczne racje nie uzasadniają naruszania tych fundamentalnych zasad" – pisze Zbigniew Ziobro.

"Dlatego wyrok nakazowy skazujący Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa wobec pracownika prywatnej drukarni, który z powodu własnych przekonań odmówił przyjęcia zlecenia Fundacji LGBT Business Forum i drukowania materiałów promujących treści homo, bi- i transseksualne, jest niebezpiecznym precedensem. Burzy wolność myśli, przekonań i poglądów, a także swobodę gospodarczą, polegającą na dowolności transakcji. Stawia w uprzywilejowanej pozycji Fundację reprezentującą środowiska mniejszości seksualnych, a łamie wolność sumienia pracownika, który ma prawo nie popierać homoseksualnych treści" – kontynuuje minister.

"Mając więc na względzie konieczność ochrony interesu społecznego i podstawowych wolności obywatelskich, Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zdecydował o przystąpieniu przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi do postępowania przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Widzewa. Celem jest obiektywne rozpatrzenie złożonego wniosku o ukaranie, mając na względzie zasady wolności sumienia i zdrowego rozsądku" – pisze na końcu oświadczenia.

 
Paweł Jaworski
Źródło: ms.gov.pl