Logo
Niemcy ograniczą prawo do pobierania zasiłków przez imigrantów

12 października 2016 15:03

Jak informuje dziennikarz TVP Cezary Gmyz, niemieckie ministerstwo pracy chce ograniczyć prawo obywateli innych krajów UE przebywających w Niemczech do pobierania zasiłków dla bezrobotnych i pomocy socjalnej, jeżeli wcześniej nie pracowali w tym krajuNajliczniejszą wśród nich grupę stanowią Polacy. Niemieckie dane mówią, że z tzw. socjalu korzysta aż 92 tys. naszych rodaków. 

Planowana ustawa jest konsekwencją wyroku federalnego sądu socjalnego, który orzekł w 2015 roku, że niemieckie zasiłki przysługują wszystkim, którzy przebywają w Niemczech dłużej niż pół roku, nawet jeśli wcześniej nie przepracowali ani jednego dnia. To poważnie nadszarpnęło budżety niemieckich gmin, na których spoczywa obowiązek płacenia tych świadczeń, dlatego głośno dopominały się o regulacje prawne ograniczające liczbę wypłacanych świadczeń. Wiele z tych gmin boryka się z utrzymaniem stale rosnącej liczby uchodźców spoza UE. Projekt ustawy przewiduje, że prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługiwałoby tylko osobom, które wcześniej przez co najmniej pięć lat przebywały w Niemczech bez pomocy ze strony państwa. 

Problemem są również imigranci z grupy nowych członków UE. Chodzi o obywateli Rumunii i Bułgarii narodowości romskiej. – Wielu z nich przybywa do Niemiec bez zamiaru podejmowania pracy. Kuszą ich dobrodziejstwa niemieckiego systemu socjalnego. Dodatkowo, choć w Niemczech nie mówi się o tym głośno, stwarzają oni inne problemy. Widać to w kronikach kryminalnych. Rośnie w nich lawinowo m.in. liczba kradzieży kieszonkowych, w których specjalizują się gangi z krajów bałkańskich. To przede wszystkim tych emigrantów dotkną nowe uregulowania – powiedział Gmyz.

NW

Źródło: TVP Info