Logo
Niższy przydział emisji CO2 dla Polski

4 stycznia 2017 17:06

"Należy zaznaczyć, że według przeprowadzonej kontroli przez NIK, Polska jako państwo nie tylko całkowicie się wywiązała z podjętych zobowiązań z Protokołu z Kioto (…) ale dodatkowo na wskutek przemian gospodarczych w 2012 r. ograniczyła emisję aż o 28,9 proc. Za ten wysiłek nie zostaliśmy jednak wynagrodzeni, ale wręcz ukarano nas kolejnym obciążeniem w postaci niższego przydziału uprawnień emisji CO2" - napisał dr Przemysław Zaleski w swoim blogu na Energetyka24.com.

"Promowanie polityki klimatycznej i ochrona środowiska naturalnego to kierunek, z którym Polska się zgadza i realizuje od początku transformacji polityczno-gospodarczej kosztem olbrzymich wyrzeczeń zarówno ekonomicznych jak i społecznych.(...) Na lata 2008-2012 obniżono Polsce (przydział uprawnień emisji CO2) do 208,5 mln ton, pomimo złożonego planu na wolumen 284 648 mln ton, co wynikało z polskiego rozwoju gospodarczego. Pomimo złożonego odwołania od decyzji, został on rozpatrzony negatywnie przez Komisję Europejską."- podał dr Zaleski.

Całość do przeczytania na portalu energetyka24.com.


MR

źródło: energetyka24.com