Logo
PE zaniepokojony sytuacją w Polsce. Apeluje o zbadanie ustawy o mediach i policji

8 września 2016 15:37

W Parlamencie Europejskim został uzgodniony projekt rezolucji o Polsce, który wyraża zaniepokojenie przeciągającym się kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Projekt zawiera również apel do Komisji Europejskiej o zbadanie innych ustaw, które – zdaniem europosłów – mogą naruszać konstytucję i zasady UE.

Według projektu Parlament Europejski powtórzy stanowisko wyrażone w pierwszej rezolucji o Polsce z 13 kwietnia 2016 roku w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Paraliż Trybunału Konstytucyjnego zagraża demokracji, prawom podstawowym oraz rządom prawa w Polsce - czytamy w tekście. Europosłowie wyrażą też ubolewanie, że do tej pory nie udało się znaleźć kompromisowego rozwiązania, nie wdrożono opinii Komisji Weneckiej Rady Europy w tej sprawie, nie opublikowano również wszystkich wyroków TK.

W projekcie PE wyraża zaniepokojenie, że zmiany w polskim ustawodastwie „przyjmowane są szybko i bez właściwych konsultacji”. Dotyczy to ustaw o mediach, o policji, o prokuraturze, Kodeksu postępowania karnego, ustawy antyterrorystycznej, o służbie cywilnej, a także planów zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej oraz kwestii „zdrowia reprodukcyjnego kobiet”. W projekcie dokumentu napisano m.in., że zarówno przyjęte, jak i proponowane zmiany dotyczące mediów publicznych „dają powody do niepokoju, czy wolność słowa, wolność mediów i ich pluralizm są zapewnione”. Przypomniano też, że Komisja Wenecka Rady Europy uznała w swojej opinii, że nowelizacja ustawy o policji nie zapewnia wystarczających gwarancji, które zapobiegną nadużyciom i nieuprawnionej ingerencji w prywatność i ochronę danych osobowych. 

Projekt rezolucji przyjęły frakcje: Europejska Partia Ludowa, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów, Liberałowie, Zieloni, Zjednoczona Lewica Europejska. Sprzeciw wyraziły: frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS, oraz eurosceptycy. Rezolucja ma zostać przyjęta w środę 14 września na sesji europarlamentu w Strasburgu. Dzień wcześniej ma odbyć się debata. 

NW

Źródło: tvpparlament.pl