Logo
PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe KORWiN-y. Partia zapowiada odwołanie

fot. Paweł Jaworski

21 października 2016 11:37

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe KORWiN-a oraz jej Funduszu Wyborczego z ostatnich wyborów parlamentarnych. W ten sposób partia może stracić dużą sumę pieniędzy.

Jedną z głównych przyczyn odrzucenia sprawozdania jest nieuwzględnienie  "nieodpłatnych" usług, które mogły być elementem kampanii wyborczej. Chodzi tutaj przede wszystkim o produkcję napoju energetycznego "Korwin" czy korzystanie z witryny internetowej partiakorwin.pl.

"Wspieranie przez partię kampanii wyborczej w inny sposób, m.in. przez przyjmowanie przez partię nieodpłatnych usług polegających na promowaniu jej w okresie kampanii wyborczej przez inne podmioty, jest równoznaczne z finansowaniem kampanii wyborczej z pominięciem Funduszu Wyborczego i stanowi naruszenie wskazanego przepisu" - uzasadnia swoją decyzję PKW. Całą treść uzasadnienia można znaleźć tutaj: KLIKNIJ. 

Od decyzji PKW partii przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego, co zostanie uczynione. Ugrupowanie na swojej stronie opublikowało oświadczenie:

W związku z postanowieniem Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania partii, pragniemy poinformować i uspokoić tym samym, że w ocenie prezydium, ale także prawników, uzasadnienie dołączone do uchwały PKW w/w sprawie, jest nadinterpretacją przepisów wynikających z ustawy o partiach politycznych i daje ogromną szansę na pozytywne rozpatrzenie skargi, która zostanie złożona przez partię do Sądu Najwyższego.

Pragniemy także poinformować, że PKW przyjęła sprawozdanie komitetu wyborczego, które jest niemalże tożsame ze sprawozdaniem partii, a ponieważ partia uzyskała podmiotowość prawną przed wyborami parlamentarnymi i w zasadzie poza tym okresem nie realizowała żadnej innej działalności i wydatków, które mogłyby zostać zakwestionowane. Uzasadnienie i argumentacja przedstawiona przez PKW jest w ocenie prezydium wielce wątpliwa, dlatego też partia skorzysta z w/w prawa do wniesienia skargi do Sadu Najwyższego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

W ocenie prezydium wskazanie przez PKW, że mimo iż partia działała zgodnie z prawem, to wykorzystywała konkretne przepisy aby obejść zakazy wskazane w ustawie o partiach politycznych i uzyskała w ten sposób korzyści (czego jednak w żaden sposób nie dowiedziono), jest łamaniem funkcji gwarancyjnej prawa w imię zasady „co nie zostało zabronione, jest dozwolone”.

Pragniemy również zaznaczyć fakt, iż historia dowodzi, że mimo odrzucenia sprawozdań partii przez PKW, przed Sądem Najwyższym uznano skargi takich podmiotów politycznych, jak Prawo i Sprawiedliwość, czy np. Polskie Stronnictwo Ludowe. Dlatego też wierzymy, że Sąd Najwyższy również w naszym wypadku wykaże się niezawisłością i oceni zasadność skargi z perspektywy obowiązujących przepisów.

Prezydium Zarządu Wolności

 

źródło: pkw.gov.pl / partiakorwin.pl

N.