Logo
PKW odrzuciła sprawozdanie wyborcze Nowoczesnej. Kuriozalne tłumaczenie partii Ryszarda Petru

fot. Paweł Jaworski

18 lipca 2016 17:31

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała decyzję o odrzuceniu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych KW Partia Razem oraz KW Nowoczesna Ryszarda Petru. Czy oba ugrupowania stracą 75% dotacji, jakie miały otrzymać?

W opinii Państwowej Komisji Wyborczej partia Ryszarda Petru miała niezgodnie z przepisami przelać ok. 2 mln złotych na rachunek partii zamiast konta komitetu wyborczego. Jak tłumaczyli ten fakt współpracownicy Ryszarda Petru? Czytamy w uchwale opublikowanej przez PKW:

"Środki pochodzące z rachunku bieżącego partii Nowoczesna Ryszarda Petru nie zostały zwrócone wpłacającemu, ale przyjęte przez Komitet i wydatkowane na kampanię wyborczą. Fakt ten nie jest kwestionowany przez pełnomocnika finansowego Komitetu, który w przedłożonych Państwowej Komisji Wyborczej wyjaśnieniach wskazał, że przekazanie tych środków Komitetowi przez partię Nowoczesna Ryszarda Petru było efektem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności oraz zmęczenia i działania pod wpływem stresu przez osobę dokonującą elektronicznego przelewu środków, które miały być przekazane na Fundusz Wyborczy. Osoba ta 3 omyłkowo jako adresata przelewu wskazała Komitet Wyborczy, a nie Fundusz Wyborczy partii Nowoczesna Ryszarda Petru" - czytamy w uzasadnieniu decyzji.

 
Paweł Jaworski
Źródło: PKW